Agenda

Agenda is leeg

Het Maastrichts Heren Dispuut Nondejuke

Het ontstaan en de overleving van Nondejuke is onlosmakelijk verbonden met de Roerstokridderlegende. Dit eeuwenoude verhaal is voor elke Nondejukaan de belichaming van hoe het roerstokridderbestaan eens was, hoe het moet zijn en hoe het zal zijn. De legende, van 1982 tot vandaag de dag bron van Rundervreugd, is hieronder te lezen.

De Roerstokridderlegende

In de tijd dat de eerste pygmee z`n met weerhaken voorziene pijl in de curare doopte, de steen van de allereerste piramide nog niet was uitgebeiteld, ontstond de legende al van hetgeen zou geschieden aan de zompige oevers van de Maas. Dat de legende vooraf ging aan de werkelijkheid moge u vreemd in de oren klinken, maar als u merkt dat de roem u vooruit snelt en stervelingen zich voor u in het slijk der aarde werpen, beseft u dat u uitgekozen bent tot grootse dingen in het leven.

Anno 1982, in een kerker waar zich nog steeds de penetrante en bedwelmende geur van de heldenmoed der Napoleontische oorlogen liet opsnuiven, zat een handjevol zwaargewapende pandoerenjagers bijeen. Zich lavend aan de oerbeginselen van de rundervreugd, overgedragen door de bewoners van het bizarre Pajotten land, werden zij zich gewaar dat zij de uitverkorenen waren om de legende een werkelijkheid te geven.

Dat de aarde rond de zon draait, moge aannemelijk wezen, als u echter verneemt dat in die tijd de Maas ook weleens van laag naar hoog stroomde, zult u begrijpen dat het roerige tijden waren die vroegen om helden zoals beschreven in de legende.

De Roerstokridders, de rundervreugde hoog in het vaandel hebbend, hielden daadkrachtig stand en zorgden ervoor dat het Noorden het noorden bleef en het centrum bij hen kwam te liggen.

Jonge roerstokknaapjes, jong en onbedorven, door de legende echter al voorbestemd, klopten bij het bastion der rundervreugde aan en samen met hen die het zwart en rood met fierheid mochten dragen, stortten zij zich in een wereld vol met veldslagen, verderf, lust, vrouwen, slaven, machtswellustelingen, leugens en chaos. Om de natuurwetten en het recht van de sterkste (door de Grieken vermeld onder het motto: Gezonde geest in een gezond lichaam) weer tot redelijke proporties terug te dringen.

Niets kon zich verstoppen voor het alziende oog dezer kloeke ridders en al wat slecht was werd in de pan gehakt; soms zelfs een eitje. Het louteringsvuur laaide hoog op en het spit werd gedraaid door hen die het roer in handen mochten nemen.

Terug in het hooggebergte langs de oevers van Maas en Jeker, waar hun heldendaden hen al waren vooraf gegaan, barstte de rundervreugde los en verspreidde een oogverblindend licht zich naar alle windstreken, niet alleen de mensen waarschuwend dat de rust weer was teruggekeerd, maar ook dat de macht aan de roerstokridders was.

De roerstokknaapjes volbrachten nu de ultieme moedproef, het duizend jarige rijk, omringd door de langste muur van het universum, verborg het laatste geheim dat hen nog niet bekend was.

Moed en kracht zijn niet de vereiste. De Samurai, die al sinds tijden de monding van het Shanghai-Lima kanaal bewaakt en al erbarmelijke mislukkingen heeft moeten aanschouwen, weet dat slechts zij die zich innerlijk trotseren de weg tot de alomme rechtvaardigheid met eerlijk bonkend hart en open vizier tegemoet kunnen treden. Het land van de Gulden Sporen, waar de mantel der liefde de rechtvaardigheid rechtvaardigt, is bij uitstek het koninkrijk voor diegene die hun sporen hebben verdiend.

www.nondejuke.nl - 'Normaal is niet leuk, maar BelgiŽ wel!'