Agenda

Agenda is leeg

Functies >> Pornokoning

In de Middeleeuwen die gekenmerkt werden door duistere dagen, probeerden de Roerstokridders hun vleeschelijke troost te vinden in de Minnetochten op zoek naar o zo schoone jonkvrouwen, doch deze tochten waren niet zonder probleemen ende gevaeren.

En zo kwam het dat op een pikzwarte avond, geteisterd door hevige slagregens de trotse hooggezadelden arriveerden bij de burcht van de Gravin van Budapest, diep verscholen in de schier ondoordringbare wouden van de Karpaten. Na zich door verscheidene hinderlagen, gelegd door slinkse pandoeren en door Prins Vlad “de Spietser”, tijdens deze zware tocht heen gevochten te hebben waren de edellieden toe aan een goede massage van hun vermoeide spieren en daarna wel meer… Een taak die wel toevertrouwd kon worden aan de geheel vrouwelijke hofhouding van de Gravin.

Echter, de Roerstokridders stietten letterlijk op een vrijwel onoverkomelijk probleem, deze handgeselecteerde karpathische schonen waren allen voorzien van een kuisheidsgordel waarvan de sleutel in de slotgracht van Prins Vlad “de Spietser” lag. Eerst werd de weg van het brute geweld ingeslagen om toegang te vinden bij enkele Jonkvrouwen waar ze allemaal niet beter van werden, vervolgens werd een meer subtiele weg gekozen, de sleutel moest gehaald worden.

De Ridders gingen rond een ronde tafel zitten en onder het genot van geroosterde lammeren en gestoofde runderpensjes, vergezeld van schuimend koolzuurloos burchtgebrouwen bier, werd een vergadering op poten gezet. Nadat ieder zijn wijze woorden had gesproken en na af en toe een vrolijk of schuin lied aangeheven te hebben werd besloten dat het heldhaftigste kanonnenvoer van de club de barre tocht naar de grens van het Ottomaanse rijk zou maken, dit was natuurlijk de Ridder die het meest onervaren was en het beste gemist kon worden.

En zo kwam het dat in de meest gure maand van het jaar 1386 een eenzame koene ridder optrok naar het zuiden op zoek naar de sleutel. Maar de pandoeren en de onderdanen van de Prins waren reeds met roestige staven en enterhaken op zoek naar de desbetreffende sleutel. Vlug ontdeed de jonge ridder zich van zijn wapenrusting en dook onversaagd in het open riool dat het kasteel omsloot. Na bijna al zijn adem verbruikt te hebben en door de dikke brei gewoeld te hebben, vond hij de sleutel. Maar eenmaal op het droge stond Prins Vlad voor hem, met Leeuwenmoed stortte de jongeling zich op hem en al snel ontstond een gevecht op leven en dood en om de sleutel. Net toen Prins Vlad aan de winnende hand was kwam er een dramatische wending, de onderdanen schaarden zich achter de vreemdeling en hieuwen hun tiran in stukjes. De Ridder werd gezien als de Verlosser en werd tot koning gekroond, de sleutel was nutteloos voor de vrome onderdanen die tevreden terugkeerden naar hun stukjes land en hun gezinnetjes.

Weer wedergekeerd in de burcht in de Karpaten trof onze held een stel corpulente ruiters aan met veel te dikke benen die haast onafscheidelijk verbonden waren met de tafel. Bij het zien van de sleutel sloeg de stemming meteen om en sleepten de dikzakken zich de trappen op, op zoek naar de hofdames. De dagen daarna werd de geheimzinnige stilte in de karpathische wouden met enige regelmaat verscheurd door gekreun en kreten van aangename pijn….

De voormalig Pornokoningen:

- Citruspers
- Plassepartout
- P.O.V.
- Apestaartje
- K`waal
- Vogelstruys
- Leco`rt
- K\'weenie

Huidige Pornokoning: Braafro


www.nondejuke.nl - 'Normaal is niet leuk, maar België wel!'